بد بختی  چاپ

تاریخ : شنبه 16 شهریور 1392 در ساعت 13:47

این فیلمی که خودم ساختم درباره ی یک شبی است که رعد و برق می شود و به خانه ی یک نفر می خورد و خانه ی اون طرف آتش می گیرد و پودر می شود و تمام می شود! اون طرف وقتی می آید خیلی ناراحت می شود و می رود خودش را از کوه پایین می اندازد! این فیلم را وقتی ساختم که معلم کلاس آمادگی ام خانه اش آتش گرفته بود! 

 

 

 

 دانلود