اسکندر1  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 13 شهریور 1392 در ساعت 14:52

این کارتون درباره ی پسری قنداقی به نام اسکندر است. اسکندر در واقع در کارتونی به نام شکرستان است و من عکس آن را از اینترنت گرفتم و کارتون درست کردم! 

 

دانلود